– onlangs vervuld – Directeur Buurtwerk

Deze vacature is onlangs succesvol vervuld. Hartelijk dank voor je belangstelling.

Directeur Stichting Combiwel Buurtwerk, die onder meer het lef heeft om beslisruimte uit handen te geven.

Directeur bij Combiwel Buurtwerk, één van de grootste welzijnsorganisaties, van Amsterdam, is misschien nog wel een grotere uitdaging dan bij welke commerciële organisatie dan ook.
Dat klinkt zo op het eerste gezicht misschien wat vreemd. Want harde omzettargets bijvoorbeeld, waarop je kunt worden afgerekend, kennen we bij Combiwel niet. Begrippen als méér, groter, sneller en groeien hebben bij ons vooral te maken met het welzijn van mensen in plaats van met organisatiedoelstellingen. En we kennen geen harde organisatiecultuur waarin de toon vooral wordt gezet door het begrip “ieder voor zich”.

Hoezo dus grotere uitdaging? Natuurlijk, je bent een strategisch denker. Natuurlijk ben je in staat om de positie van Combiwel Buurtwerk verder te versterken. En natuurlijk ben je in staat om op basis van ideeën voor maatschappelijke vraagstukken een heldere koers uit te zetten voor de komende jaren. Maar de grotere uitdaging zit ‘m vooral in de nieuwe organisatorische route die we met elkaar volgen: samensturing. En samensturing vraagt om het lef om beslisruimte uit handen te geven. Verantwoordelijkheden durven loslaten en eigenaarschap durven overdragen. Zodat anderen advies kunnen geven die tot gedragen oplossingen leiden en ongewijzigd worden overgenomen. Een kunst die niet voor iedereen is weggelegd. Maar die jou enorm inspirerend maakt. Voor je management, collega’s, medewerkers, opdrachtgevers en alle anderen om je heen.

Je bent een inspirerende verbinder. Geen manager.

We hebben een directeur nodig. Een inspirator. En jij begrijpt precies wat dat voor leiderschap inhoudt. Verbinden in plaats van binden. Hart in plaats van hard. Open, oprecht en toegankelijk. Maar ook: iemand die in staat is om richting te geven aan onze missie en onze doelstellingen over meerdere jaren. Die als ambassadeur voor Combiwel en Combiwel Buurtwerk kan optreden. En die wérkelijk kan samenwerken in allerlei netwerken, zonder de belangen van de eigen organisatie uit het oog te verliezen.

Diep van binnen voel jij dat je die persoon bent. Niet alleen omdat je een academisch werk- en denkniveau hebt. Of omdat je veel inzicht hebt in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen. Of bijvoorbeeld omdat je aantoonbaar succesvol bent met verbindend leidinggeven in een eindverantwoordelijke rol. Wat op zich allemaal natuurlijk flinke pré’s zijn. Maar vooral omdat het welzijn van de inwoners van Amsterdam je na aan het hart ligt. Omdat je een belangrijke bijdrage wilt leveren aan de verdere afname van polarisatie in de stad. Omdat wachttijden en wachtlijsten je een doorn in het oog zijn en dat daar oplossingen voor moeten komen.
En omdat je nu ook heel goed voelt dat het tijd is om die stap te zetten. Dat jij onze nieuwe directeur moet worden.

Je gelooft dat een droom werkelijkheid kan worden.

Iedereen is het erover eens: Amsterdam moet een gelukkiger stad worden. En soms lijkt die doelstelling bijna een droom. Maar tegelijkertijd zien we dat we succes boeken, al is het soms met kleine stapjes. We zien meer verbinding in Amsterdamse wijken. We zien prachtige initiatieven én resultaten op het gebied van diversiteit en inclusie. En we weten daardoor: als we ons met hart en ziel inzetten, kunnen we een droom werkelijkheid laten worden. Samen met onze medewerkers. Samen met onze opdrachtgevers uit de Gemeente Amsterdam. Samen met onze partners uit het onderwijs, de zorg, de woningbouw en andere maatschappelijke sectoren. En ook samen met onze andere Combiwel-collega's: van Buurtteams, Combiwel voor Kinderen en Kamers met Kansen. Bovenal samen met de Amsterdammers en de Amsterdammertjes. Samen.

Dat is nogal wat, en dat realiseren we onszelf heel goed. Daarom krijg je daar dan ook veel voor terug. Bij Combiwel Buurtwerk zijn we blij dat je in de buurt bent en dat ga je in alle opzichten merken als je met ons kennismaakt.

Om te beginnen kun je rekenen op een salaris van € 7.510,- per maand (max. bij een volledig dienstverband van 36 uur per week). Daarnaast hebben we fantastische arbeidsvoorwaarden voor je in petto, zoals een individueel Keuzebudget van ruim 18% (flexibel in te zetten voor extra salaris of extra verlof), een loopbaanbudget van 1,5 % én een pensioenregeling via PFZW. Verder krijg je de mogelijkheid om élke opleiding te volgen die belangrijk voor je is en die van jou een betere vakman of vakvrouw maakt. Dat klinkt natuurlijk heel aantrekkelijk. En we garanderen je: dat ís het ook.

Toon je belangstelling via Public Spirit?

We kunnen ons voorstellen dat je je belangstelling voor deze prachtige opdracht in eerste instantie op een privacy-veilige wijze wilt tonen. Dat kan door je sollicitatie in te zenden of door contact op te nemen met Brenda van Public Spirit. Ga voor alle informatie naar deze website: https://www.publicspirit.nl/2023/01/directeur-buurtwerk-3247/

Video

Wil je alvast een indruk van het werk van de professionals met wie je straks te maken krijgt? Bekijk dan onderaan onze employer branding film, met daarin voormalig directeur Monique de Vries.

Blij dat je in de buurt bent.

Combiwel Buurtwerk is een bijzondere organisatie waar mensen zich willen inzetten vóór mensen. We zorgen namelijk voor een betere onderlinge verbinding in de Amsterdamse wijken. Tussen álle bewoners, van welke afkomst dan ook, arm of rijk, met veel of weinig kansen. We zetten ons met veel plezier en energie in voor een 100% sociale en leefbare buurt en dat leidt tot prachtige resultaten. Werken bij Combiwel Buurtwerk is dan ook waardevol, zinvol en dankbaar werk. Sommige collega’s willen nooit meer iets anders.

Scroll naar boven