Coraline Gerritsen over buurtinitiatieven en activiteiten

Coraline Gerritsen werkt al 12 jaar voor Combiwel Buurtwerk. 2 jaar geleden heeft zij de overstap gemaakt van Oud-West naar Bos en Lommer. Dat was wennen, maar volgens haar wel een goede keuze. ‘De bewoners hier hebben ons echt nodig’, zegt ze. ‘Als buurtwerkers zien we veel armoede, eenzaamheid en taalachterstand en kunnen we dus echt van betekenis zijn voor mensen.’

Coraline Gerritsen over buurtinitiatieven en activiteiten Lees verder »