Lars Kommers over het opbouwen van relaties met buurtbewoners

Lars Kommers over het opbouwen van relaties met buurtbewoners

Loop je mee Header Lars

‘Ik wil buurtbewoners helpen de controle te pakken over hun leven’

Buurtwerker Lars Kommers heeft een droom. Hij wil dat zoveel mogelijk buurtbewoners betrokken zijn bij de buurt, deelnemen aan activiteiten én zich welkom voelen. Elke dag gaat hij de straat op, motiveert hij bewoners en geeft hij ze tools om zelf de controle te pakken over hun leven. Lars vertelt over het aanpakken van de overlast van jongeren in de Diamantbuurt, het opbouwen van relaties met buurtbewoners en hoe hij zijn functie vormgeeft.


Herindeling functie

Lars begon bij Combiwel als coördinator van de Buurman, een buurtkamer in een wooncomplex voor senioren. ‘Mijn opdracht was om de buurtkamer zelfstandiger te maken’, vertelt hij. ‘In de buurtkamer werd er veel geregeld voor buurtbewoners, terwijl zij juist het heft in eigen handen moeten nemen. Ik liet ze zien hoe ze een bus kunnen regelen voor een activiteit en hoe ze de financiën rond kunnen krijgen.’

Er waren aardig wat uren beschikbaar voor de buurtkamer, terwijl Lars op een andere plek meer kansen zag. ‘In de Diamantbuurt wonen veel kwetsbare bewoners, die ik graag wil helpen. Daarom heb ik mijn ideeën uitgewerkt en een plan aangedragen bij mijn leidinggevende. Zij wilde graag meewerken. Zo ben ik zelf verantwoordelijkheid geweest voor de herindeling van mijn werk. Ik vind het fijn dat je bij Combiwel die ruimte krijgt.’

 

Afwisselend werk

Voor een buurtwerker is een dag nooit hetzelfde. ‘Mijn dagen zijn heel gevarieerd’, vertelt Lars. ‘Ik heb regelmatig afspraken op het stadsdeelkantoor met een beleidsmedewerker of gebiedsmakelaar. Daarnaast loop en fiets ik veel rond door de buurt. Ik neem dan een kan thee mee en ga het gesprek aan met buurtbewoners. En op sommige dagen werk ik vanuit huis om de administratie bij te werken.’

‘Ik werk veel zelfstandig, maar ben wel onderdeel van het buurtwerkteam. Elk lid van ons team heeft een eigen opdracht. Tijdens onze maandelijkse bijeenkomst brengen we elkaar op de hoogte van wat er speelt. Daarnaast werk ik ook veel samen met onze jongerenwerkers, de gemeente en andere partners. Samen willen we de buurt een stukje mooier maken.’

 

Gezamenlijke aanpak

De Diamantbuurt – waar Lars veel te vinden is – ligt in Amsterdam Zuid, heeft een rijke geschiedenis en kent van oudsher veel sociale problematiek. ‘Mensen leven in armoede, hebben psychische klachten en wonen met grote gezinnen in veel te kleine huizen’, vertelt Lars. ‘Bovendien is de buurt een smeltkroes van culturen. Een grote groep heeft een Marokkaanse afkomst, maar ook de Somalische, Eritrese, Israëlische en oud-Amsterdamse cultuur komen veel voor. Daarnaast wonen er steeds meer expats.'

‘Sommige buurtbewoners klagen over de overlast van de jongeren op straat. Samen met gemeenten en andere partners werken we aan een gezamenlijke aanpak. Dat heeft deze buurt echt nodig. Elke 2 weken komen we bij elkaar en als buurtwerker speel ik een belangrijke rol. Ik richt me vooral op de ouders van de jongeren, veelal met een Marokkaanse achtergrond.’

 

Ouderbetrokkenheid

Om het welzijn van deze ouders verbeteren, gaat Lars uit van de kracht die in hen schuilt. ‘Ik heb een project opgezet om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het is belangrijk dat de ouders van de jongeren die overlast veroorzaken, goed contact hebben met de bewoners die overlast ervaren. Daarom ben ik op zoek gegaan naar manieren om in contact te komen met vaders en moeders.'

'Nu buurtbewoners en ouders elkaar beter weten te vinden, ontstaat er meer begrip voor elkaar en is het een stuk makkelijker om oplossingen te vinden. Bovendien kunnen ouders eerder hun kinderen aanspreken. Zo draagt de ontmoeting tussen verschillende buurtbewoners bij aan meer sociale cohesie en een veiligere buurt.’

 

Naast moeders ook vaders

Door samen met een coach die Marokkaans spreekt de straat op te gaan, komt hij in contact met Marokkaanse ouders. ‘Ik spreek vooral veel moeders. Meerdere moeders hadden vragen en wilden graag met ons in gesprek. Daaruit is een vrouwengroep ontstaan. De vrouwen komen bij elkaar, regelen voorlichtingen en zijn bezig met sport. Doordat we de vrouwen met elkaar in contact hebben gebracht, kunnen ze nu zelf andere buurtbewoners helpen.’

Naast moeders wil Lars ook graag meer vaders leren kennen. ‘Daarom organiseer ik samen met 2 enthousiaste vaders binnenkort een voetbaltoernooi voor vaders en kinderen. Een mooi middel om met hen in contact te komen.’

 

Mensen motiveren

Uit eigen ervaring weet Lars dat het niet vanzelfsprekend is om de controle over je leven te pakken. ‘Als je geen sociaal vangnet hebt, wordt het steeds lastiger om het licht aan het einde van de tunnel te zien’, legt hij uit. ‘Ik wil mensen motiveren om zelf de regie te pakken. Dat begint met het voeren van goede gesprekken, maar meestal vraagt het meer dan dat.’

‘Zo stond een buurtbewoner laatst huilend voor me’, gaat Lars verder. ‘Ze woonde met haar gezin in een veel te klein huis en had geen idee hoe ze een nieuwe plek kon vinden. Ik heb met haar een maatschappelijk werker bezocht en geholpen met het schrijven van een brief. Uiteindelijk is het gelukt om een andere woonruimte te vinden en is ze helemaal opgebloeid. Nu is ze voor mij een waardevolle buurtbewoner, die van alles onderneemt en activiteiten bezoekt.’

 

Relaties opbouwen

Zulke succesverhalen zijn mooi, maar het werk is zeker niet altijd makkelijk. ‘Soms zakt de moed me in de schoenen, want de problematiek is best wel complex en heftig’, vertelt Lars. ‘Ik haal veel voldoening uit de relaties die ik opbouw. Als ik dan kleine ontwikkelingen zie, ben ik al blij. Daar doe ik het echt voor. Ik heb natuurlijk grote doelen voor de buurt, maar die behaal je alleen door kleine stapjes te zetten.’

Om in de toekomst makkelijker contact te leggen, gaat Lars binnenkort een cursus Marokkaans volgen. ‘Ik wil graag de taal leren en vragen stellen over hoe ik het beste om kan gaan met de cultuur. Het is fijn dat Combiwel een trainingsbudget beschikbaar stelt. Zo kan je jezelf blijven ontwikkelen op de vlakken die voor jouw functie van belang zijn. Heel waardevol.’

 

Meer weten?

Meer weten over hoe het is om bij Combiwel Buurtwerk te werken? Lees andere verhalen op onze blogpagina of kijk naar de video's van collega's: werkenbij-website.

Scroll naar boven